Jazyk / Language:  česky englishdeutschhrvatskiпо-русскиitalianopolskislovenskymagyar

Autobusy

Sazby mýtného pro autobusy platí od 1. 9. 2011.

Autobus v mýtném systému…

…je vozidlo, které je registrováno pro přepravu 10 nebo více osob včetně řidiče.

Podrobná definice: autobus pro účely mýtného systému je silniční motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly, které má v dokladech o registraci uvedenu největší povolenou hmotnost 3 501 kg nebo více a zároveň alespoň jeden z následujících údajů:

  • v poli J. kategorie vozidla ... M2 nebo M3 nebo M2G nebo M3G
  • v poli typ (druh) vozidla ... "autobus"
  • v poli S. počet přepravovaných osob včetně řidiče 10 nebo více
    (nebo součet míst k sezení a stání v polích S.1 a S.2)

Sazby pro autobusy

Sazby pro autobusy jsou stanoveny od 1. 1. 2015 takto:

emisní třída EURO 0—II EURO III—IV EURO V EURO VI+EEV
sazba za 1 km 1,38 Kč/km 1,15 Kč/km 1,04 Kč/km 0,80 Kč/km

Sazba pro autobusy se prozatím nerozlišuje podle typu komunikace, počtu náprav ani hmotnostní kategorie.

Evidence vozidla

Vozidlo, ke kterému jsou doloženy údaje podle definice autobusu (viz nahoře), je evidováno do třídy příslušné největší povolené hmotnosti:

  • autobus 3,5—7,5t
  • autobus 7,5—12t
  • autobus 12 t a výše

Vozidlo, které není evidováno jako "autobus", je zpoplatněno mýtným podle sazeb pro nákladní vozidla. Není nárok na vrácení rozdílu mýtného za období, kdy vozidlo, které splňovalo podmínky evidence do tříd "autobus", bylo evidováno jako "nákladní".

Praktický postup

Žadatel o pre-pay OBU předkládá (zpravidla na distribučním místě) originál osvědčení o registraci ("malý TP"). Na evidenčním formuláři žadatel zaškrtne pole "autobus", vyplní všechna další pole a formulář podepíše.

Oprávněný zástupce společnosti uzavírá na kontaktním místě smlouvu k vydání post-pay OBU, přičemž mj. předává kopii velkého TP.


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019