Jazyk / Language:  česky englishdeutschhrvatskiпо-русскиitalianopolskislovenskymagyar

Jak získat OBU?

1 – Kde získat palubní jednotku a možnost předběžné registrace a registrace

2 – Kde a jak umístit palubní jednotku ve vozidle

3 – Jak nastavit palubní jednotku před každou jízdou


1. Kde získat palubní jednotku  a možnost předběžné registrace a registrace

Distribuční místo

Uživatel zde může získat a zaregistrovat palubní jednotku premid pro platbu předem (pre-pay). Platba předem se může uskutečnit prostřednictvím hotovosti nebo platebními či tankovacími kartami. Palubní jednotka premid bude oprávněnému uživateli poskytnuta ihned po registraci vozidla do systému elektronického mýtného a po složení kauce ve výši dané prováděcími předpisy a obchodními podmínkami provozovatele mýtného systému. Distribuční místa premid point jsou umístěna na zpoplatněných komunikacích nebo v jejich blízkosti, a na vybraných hraničních přechodech a jsou určena zejména pro poskytování služeb řidičům na cestách.

Kontaktní místo

Uživatel zde může získat a zaregistrovat palubní jednotku premid pro platbu předem (pre-pay), nebo pro platbu následnou (post-pay). Jedině zde lze uzavřít smlouvu pro platbu následnou (post-pay). Jednotku premid může Uživatel získat ihned po ověření údajů a registraci do systému elektronického mýtného. Kontaktní místa premid point jsou umístěna většinou v krajských městech České republiky. Jsou určena především pro poskytování služeb dopravním společnostem a speciálně zaškolený personál zde poskytne pomoc v českém, slovenském, anglickém, německém a ruském jazyku.

Zákaznické telefonní centrum

Je určeno zejména pro podávání informací.

Internetový portál www.mytocz.cz

Internetový portál www.mytocz.cz je určen zejména pro efektivní vzdálené poskytování komplexních služeb a umožní mimo jiné vyplnit smlouvu již předem a předregistrovat se do systému elektronického mýtného, vytisknout ji a podepsanou předložit na kontaktním místě premid point.

Registrace

Před vjezdem na zpoplatněnou komunikaci musí být vozidlo zaregistrováno, složena kauce, vydána a správně nainstalována palubní elektronická jednotka. Registrace vozidla závisí na zvoleném platebním režimu. Pro registraci v režimu předplatného pre-pay (platba předem) je třeba předem vyplnit jednoduchý registrační formulář, který je dostupný na distribučních nebo kontaktních místech. Smlouvy o registraci pro platbu následnou (post-pay) budou dostupné na portálu www.mytocz.cz nebo na kontaktních místech premid point.

Upozornění

Při registraci musí být uživatelem komunikace, tedy i řidičem předloženy doklady k vozidlu, ze kterých lze jednoznačně určit jméno a adresu vlastníka nebo provozovatele vozidla, státní příslušnost, registrační značku vozidla včetně mezinárodní, hmotnostní třídu vozidla, počet náprav a emisní třídu vozidla (EURO 0-II nebo EURO III a vyšší). Dále jsou vyžadovány identifikační doklady předkladatele. Nebude-li předložen doklad o emisní třídě, který je uveden v technickém průkazu vozidla (TP), bude vozidlo zaregistrováno v emisní třídě EURO 0-II s možností pozdější přeregistrace. Následná změna emisní třídy je možná jen na základě předloženého TP, a to na kontaktním či distribučním místě, ale bez nároku na vrácení dříve předepsaného mýtného.

Registrace silničních vozidel osvobozených od mýtné povinnosti

Silniční vozidla, která jsou ze zákona osvobozena od mýtné povinnosti musí být vybavena zvláštní palubní jednotkou premid, kterou mohou získat výhradně na kontaktních místech premid point po předložení příslušných podkladů.


2. Kde a jak umístit palubní jednotku premid ve vozidle

 • Vybalit palubní jednotku premid a nálepku s pokyny k obsluze nalepit na její horní část.
 • Přiloženým hadříkem očistit místo na vnitřní straně čelního skla, na které se bude palubní jednotka premid připevňovat. Místem pro umístění palubní jednotky premid je dolní okraj čelního skla mezi středem vozidla a volantem. V zorném poli řidiče nesmí být umístěny žádné předměty, které by omezovaly jeho výhled. Za umístění palubní jednotky premid je odpovědný řidič.
 • Odstranit ochrannou folii ze samolepicích pásek se suchým zipem a nalepit je na vyznačené plochy spodní strany palubní jednotky premid.
 • Odstranit ochrannou folii z druhé strany samolepicích pásek a nalepit palubní jednotku premid na očištěné místo na skle. Stěrač v klidové poloze nesmí palubní jednotku premid zakrývat.
 • Díky této jednoduché montáži je nyní palubní jednotka premid řádně upevněna a připravena k použití.
 • Palubní jednotku premid je kdykoli možné sejmout a opětovně upevnit, přičemž na skle zůstanou příslušné části samolepicích pásek.
 • Po sejmutí lze s palubní jednotkou premid jednoduše manipulovat, např. ji odnést na distribuční místo (dále jen premid point) ke kontrole, dobití účtu, vrácení, výměně apod.

Pořízení suchých zipů 

Suché zipy jsou dodávány pouze k novým, nebo zrecyklovaným jednotkám.

Pokud se uživateli suchý zip na jednotce poškodí, může použít 3M samolepicí suchý zip – typ SJ3560.

Uchycení jednotky jiným způsobem může způsobit její poškození. (poleptání, poškození čárového kódu,mechanické poškození). V případě poškození jednotky zaniká uživateli nárok na vrácení kauce. 

 

3. Jak nastavit palubní jednotku premid před každou jízdou

Před každou jízdou prověřte:

 • Nastavení základní kategorie vozidla (bez přívěsu nebo návěsu) se provádí při registraci dle údajů v technickém průkazu vozidla a nelze ji uživatelsky měnit.
 • Nastavení počtu náprav provádí řidič vozidla podle aktuálního počtu náprav vozidla včetně připojených přívěsů a návěsů, včetně náprav ve zdvižené poloze.
 • Změna nastavení počtu náprav se provádí stiskem tlačítka na palubní jednotce premid po dobu delší než 2 sekundy. Stisk se opakuje, dokud není nastaven správný počet náprav potvrzený krátkým zablikáním příslušného ukazatele (2; 3; 4).
 • Za správně nastavený počet náprav je zodpovědný řidič vozidla.

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019