Jazyk / Language:  česky englishdeutschhrvatskiпо-русскиitalianopolskislovenskymagyar

Ukončení provozu ESVZ

Provoz mikrovlnného systému ESVZ bude ukončen 30. 11. 2019 v 24:00 CET. Od této chvíle bude mýto na zpoplatněných komunikacích v ČR předepisováno pomocí satelitního systému SEM. Systémy jsou technologicky neslučitelné, takže smlouvy evidované v původním systému budou ukončeny a uživatelé vrátí palubní jednotky OBU provozovateli.

Počínaje 01. 12. 2019 v 00:00 CET musejí být zpoplatněná vozidla na zpoplatněných komunikacích nově evidována v novém systému SEM a vybavena novou palubní jednotkou.

Evidence vozidel osvobozených od zpoplatnění představuje výjimku. Je předána z původního systému do nového systému a smlouvy na vozidla osvobozená od platby mýtného tedy není třeba ukončovat ani tato vozidla znovu evidovat.

Jak vrátit OBU

(stručný přehled podmínek a termínů vracení OBU jednotek … ke stažení v PDF)

Kauce bude vrácena jen za OBU premid, která:

 • není expirovaná (uskutečnila mýtnou transakci pod branou během předchozích 12 měsíců)
 • a je čistá a není poškozená.

Kredit bude vrácen jen z pre-pay OBU premid, která není expirovaná.

OSOBNĚ
do 31.01.2020
Distribuční místa (jednotlivě)
250 distribučních míst … do 30. 11. 2019
25 distribučních míst … do 31. 01. 2020
Kontaktní místa
15 kontaktních míst, jen po-pá v pracovní době … do 31. 01. 2020
POTŘEBNÉ DOKLADY DOKLAD VOZIDLA (originál - technický průkaz, osvědčení o registraci vozidla)
… pokud nemáte originál dokladu vozidla, pak:
 • svůj doklad totožnosti
 • … a k OBU evidované na firmu také ověřený výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list (pokud na něm nejste uveden(a), pak i ověřenou plnou moc k zastupování firmy)
 
POŠTOU Centrální sběrné místo
od 01. 12. 2019, doručení nejpozději do 31. 05. 2020
bankovní záruky doručení nejpozději do 29. 02. 2020
MYTO CZ, P. O. Box 33, 130 11 Praha 3
Kontaktní místa
15 kontaktních míst, ale doručení nejpozději do 31.01.2020
POTŘEBNÉ DOKLADY Režim následného placení (fakturační OBU premid, post-pay):
 • nejsou vyžadovány žádné dokumenty
Režim placení předem (dobíjecí OBU premid, pre-pay):

Podrobné informace

k vracení OBU jednotek a vypořádání závazků


Dohoda o podmínkách následného placení

 • A ... zajištěná bankovní zárukou nebo přímým inkasem
 • B ... zajištěná tankovací kartou

Ukončení dohody o následném placení

Uživatel ukončí dohodu o následném placení. Nejprve vrátí palubní jednotky OBU, které mu byly vydány. Tím budou uzavřeny účty vozidel, kterým byly palubní jednotky přiděleny. Stav vracených jednotek OBU bude posouzen co do poškození a co do expirace kauce ze zákonného důvodu (zda neuplynul víc jak rok od poslední mýtné transakce).

Pokud by nedošlo k uzavření dohody ze strany uživatele výše popsaným způsobem, stanoví Smluvní podmínky Provozovatele ESVZ, že:

 • Dohody typu A (kryté bankovní zárukou nebo inkasem z účtu) zanikají ke dni 29. 02. 2020. OBU, které nebyly do této doby vráceny na definovaná místa ESVZ, budou označeny za ztracené.
 • Dohody typu B (kryté tankovací kartou) zanikají ke dni 30. 6. 2020. OBU, které nebyly do 31. 05. 2020 vráceny na definovaná místa ESVZ, budou označeny za ztracené.
Osobní vracení post-pay OBU uživatelem v obslužné síti

Pro osobní vracení OBU na Distribučních, Vybraných distribučních a Kontaktních místech platí tato pravidla:


Místa a termíny pro osobní vracení post-pay OBU
místo termín
250 Distribučních míst do 30. 11. 2019
25 Vybraných distribučních míst od 01. 12. 2019 do 31. 01. 2020
15 Kontaktních míst do 31. 01. 2020
Pravidla pro osobní vracení post-pay OBU
 • Při vrácení OBU je nutné předložit originál technického průkazu nebo osvědčení o registraci vozidla (TP/ORV).
 • Nemá-li uživatel výše uvedené doklady (TP/ORV), musí prokázat že je osobou, která má potřebná oprávnění, a to předložit:
  • doklad totožnosti
  • a když vrací OBU evidovanou na firmu, navíc ověřený výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list
  • a pokud na něm není jmenován, navíc ověřené písemné zmocnění k zastupování
 • Při vracení OBU na distribučním distribučním místě bude v rámci jedné návštěvy uživatele přijata pouze jedna OBU.
 • Při vracení OBU na kontaktním místě bude v rámci jedné návštěvy kontaktní osobou provozovatele vozidla přijato takové množství OBU, které bude možné zpracovat v rámci provozní doby kontaktního místa a za přítomnosti kontaktní osoby.

DOPORUČENÍ:

 • Před zahájením vracení OBU zkontrolovat a aktualizovat údaje o Provozovateli vozidla a kontaktní osobě v mýtné samoobsluze na www.mytocz.com
Korespondenční vracení post-pay OBU uživatelem

Kromě možnosti osobního vracení bude uživatelům umožněno vracet post-pay OBU zasláním poštou na Kontaktní místo nebo na Centrální sběrné místo.

Pro korespondenční vracení post-pay OBU platí tato pravidla:

 • Termíny uvedené v následné tabulce představují termíny, do/ve kterých musí být poštovní zásilka doručena na Kontaktní místo/Centrální sběrné místo. Pokud toto nebude splněno, zásilka nebude přijata.
 • Zásilky předávané na Centrální sběrné místo jiným způsobem nežli prostřednictvím České pošty (např. pomocí kurýrní služby nebo přes vydavatele tankovacích karet) nebudou přijímány.
 • Obsahem zásilky budou pouze OBU.

DOPORUČENÍ:

 • Před zahájením korespondenčního vracení OBU zkontrolovat a aktualizovat údaje o Provozovateli vozidla a kontaktní osobě v mýtné samoobsluze
 • Nenechávat korespondenční vracení na poslední okamžik, může dojít k neúměrnému prodloužení finančního vypořádání
Náležitosti pro korespondenční vracení post-pay OBU
Místo vrácení Období Způsob Adresa
15 Kontaktních míst do 31. 01. 2020 poštou aktualizované adresy jednotlivých kontaktních míst (www.mytocz.com)
Centrální sběrné místo od 01. 12. 2019 do 31. 05. 2020 poštou pouze pro zaslání prostřednictvím České pošty: MYTO CZ P.O. Box 33, 130 11 Praha 3

Zpracování vrácených post-pay OBU

Přijaté OBU budou vráceny do systému. V případě, že OBU bude klasifikována jako nepoškozená a nedošlo-li do okamžiku přijetí OBU (buď datum osobního doručení nebo datum přijetí poštovní zásilky) k expiraci kauce ze zákonného důvodu, má Provozovatel vozidla nárok na vypořádání vrácení kauce.

U smluv, které jsou kryty tankovací kartou, budou tyto kauce vráceny prostřednictvím vydavatele tankovací karty.

U smluv, které jsou kryty bankovní zárukou, budou kauce za poškozené nebo expirované OBU vyfakturovány.


Režim placení předem (pre-pay)

zpět nahoru

Ukončení smlouvy v režimu placení předem

Režim placení předem umožňuje kterémukoliv uživateli zpoplatněných komunikaci pořídit si kdykoliv pre-pay OBU (podmínkou je zaplacení kauce) a následně si do ní vložit zálohu za budoucí projeté mýto.

Uživatel pre-pay OBU se může (po zaevidování vozidla do systému) zaregistrovat do samoobslužné zóny webového portálu, kdo mu jsou k dispozici údaje o projetém mýtném i o zůstatku nevyčerpané předplacené zálohy (kreditu).

Podmínkou pro ukončení smluv v režimu placení předem je vrácení vydaných pre-pay OBU uživatelem. Po vrácení OBU bude uzavřen příslušný účet vozidla, ke kterému byla OBU evidována. Před finančním vypořádáním kauce a nespotřebovaného kreditu bude zohledněn stav, v jakém byla OBU vrácena (nepoškozená/poškozená) a stav expirace kauce a nespotřebovaného kreditu ze zákonných důvodů (uplynutí jednoho roku od poslední mýtné transakce) k datu vrácení OBU.

Osobní vracení pre-pay OBU uživatelem v obslužné síti

Pro osobní vracení OBU na Distribučních, Vybraných distribučních a Kontaktních místech platí tato pravidla:

Místa a termíny pro osobní vracení pre-pay OBU
Místo Termín
250 distribučních míst do 30. 11. 2019
25 Vybraných distribučních míst od 01. 12. 2019 do 31. 01. 2020
15 Kontaktních míst do 31. 1. 2020
Pravidla pro osobní vracení pre-pay OBU

Osobní vracení pre-pay OBU se řídí těmito pravidly:

 • Při vracení OBU na Distribučním/Vybraném distribučním místě bude v rámci jedné návštěvy uživatele přijata pouze jedna OBU
 • Pre-pay OBU je možné osobně vracet i na Kontaktním místě
 • Při vrácení OBU je nutné předložit originál technického průkazu nebo osvědčení o registraci vozidla (TP/ORV). Nemá-li uživatel výše uvedené doklady (TP/ORV), musí prokázat že je osobou, která má potřebná oprávnění, a to předložit:
  • doklad totožnosti
  • a když vrací OBU evidovanou na firmu, navíc ověřený výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list
  • a pokud na něm není jmenován, navíc ověřené písemné zmocnění k zastupování

Kauce a nespotřebovaný kredit budou vraceny stejným platebním kanálem, jakým byly uhrazeny. Pokud se jedná o hotovostní platbu, bude při osobním vrácení OBU uživateli nabídnuta možnost vrácení na předloženou platební kartu spojenou s bankovním účtem.

DOPORUČENÍ:

 • Před zahájením vracení OBU neregistrovaným pre-pay Uživatelem se zaregistrovat do mýtné samoobsluhy
 • Před zahájením vracení OBU registrovaným pre-pay Uživatelem zkontrolovat a aktualizovat údaje v mýtné samoobsluze
Korespondenční vracení pre-pay OBU uživatelem

Kromě možnosti osobního vracení bude uživatelům umožněno vracet pre-pay OBU i zasláním na Kontaktní místo/Centrální sběrné místo.

Pravidla pro vracení pre-pay OBU poštou

Pro korespondenční vracení pre-pay OBU platí tato pravidla:

 • Termíny uvedené v následné tabulce představují termíny, do kterých musí být poštovní zásilka doručena na Kontaktní místo/Centrální sběrné místo. Pokud toto nebude splněno, zásilka nebude přijata
 • Součástí zásilky bude:
  • strojově vyplněná Žádost o vrácení kauce a kreditu (ke stažení na www.mytocz.com), na které uvede všechny zasílané OBU. V případě platby kauce anebo nespotřebovaného kreditu v hotovosti je nutné vyplnit bankovní údaje, na které mají být kauce/nespotřebovaný kredit vypořádány.
  • kopie technického průkazu nebo osvědčení o registraci vozidla (TP/ORV) zasílaných vozidel
  • kopie leasingové smlouvy je-li v TP/ORV uveden jako majitel a provozovatel vozidla leasingová společnost
 • Zásilky předávané na Centrální sběrné místo jiným způsobem nežli prostřednictvím České pošty (např. pomocí kurýrní služby nebo přes vydavatele tankovacích karet) nebudou přijímány.

V případě korespondenčního vracení OBU budou finanční prostředky vraceny na bankovní účet uvedený v Žádosti o vrácení kauce a kreditu.


Náležitosti pro korespondenční vracení pre-pay OBU
Místo vrácení Období Způsob Adresa
15 Kontaktních míst do 31. 01. 2020 poštou aktualizované adresy jednotlivých kontaktních míst (www.mytocz.com)
Centrální sběrné místo od 01. 12. 2019 do 31. 05. 2020 poštou pouze pro zaslání prostřednictvím České pošty: MYTO CZ P.O. Box 33, 130 11 Praha 3

Zpracování vrácených pre-pay OBU

Přijaté OBU budou vráceny do systému. V případě, že OBU bude klasifikována jako nepoškozená a nedošlo-li do okamžiku přijetí OBU (buď datum osobního doručení nebo datum přijetí poštovní zásilky) k expiraci kauce a/nebo nespotřebovaného kreditu ze zákonného důvodu, má Provozovatel vozidla nárok na vypořádání kauce a/nebo nespotřebovaného kreditu.


Vypořádání smluvních vztahů uživatelů v režimu osvobozeném od úhrady mýtného

zpět nahoru

Přechod uživatelů, kteří jsou osvobozeni od úhrady mýtného, ze stávajícího systému ESVZ do systému nového SEM bude řešen v rámci speciálního režimu. Jejich smluvní vztah bude administrativně převeden z ESVZ na SEM. Uživatelé si ponechají svoje stávající OBU, které budou fungovat i v SEM.

V praxi to znamená, že do 30. 11. 2019 budou řešit provozní požadavky na Kontaktních místech ESVZ stejným způsobem jako doposud, od 01. 12. 2019 je budou řešit v SEM.


Reklamace a podněty uživatelů

zpět nahoru

Nesouhlas Provozovatele vozidla s finančním vypořádáním kaucí za vracené OBU nebo v případě jiných podnětů může uživatel uplatnit požadavek standardním způsobem do uvedených termínů:

Obslužný kanál Způsob Termíny
Distribuční místa osobně do 30. 11. 2019
Vybraná distribuční místa osobně od 01. 12. 2019 do 31. 01. 2020
Kontaktní místa osobně do 31. 01. 2020
Zákaznické centrum / Centrální sběrné místo telefonicky do 29. 02. 2020
E-mail do 31. 05. 2020
fax do 29. 02. 2020
dopis do 31. 05. 2020
Internetový portál www.mytocz.com WWW do 31. 05. 2020
Mýtná samoobsluha webového portálu (SelfCare) WWW do 31. 05. 2020

Doplatky

zpět nahoru

Doplatky mýtného vzniklé 30. 11.2019 bezprostředně před příjezdem na Vybrané distribuční místo bude možné provést na Vybraných distribučních místech pouze během 01. 12. 2019, a to po poskytnutí potřebných informací uživatelem.

Doplatky mýtného z dřívějšího období lze provést na Kontaktních místech po poskytnutí potřebných informací uživatelem, a to do 31. 01. 2020.

Post-pay uživatelé mohou některé doplatky mýtného provést také v mýtné samoobsluze na www.mytocz.com, a to do 31. 05. 2020.RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020