Jazyk / Language:  česky englishdeutschhrvatskiпо-русскиitalianopolskislovenskymagyar

Vrácení OBU

Jak vrátit OBU ukončeného mikrovlnného systému

Kauce bude vrácena jen za OBU premid, která:

 • není expirovaná (uskutečnila mýtnou transakci pod branou během předchozích 12 měsíců)
 • a je čistá a není poškozená.

Kredit bude vrácen jen z pre-pay OBU premid, která není expirovaná.

POŠTOU

(nikoli zásilkovými službami)

POUZE OBU UKONČENÉHO MIKROVLNNÉHO SYSTÉMU

Centrální sběrné místo
doručení možné nejpozději do 29. 05. 2020

 • MYTO CZ
 • P. O. Box 33
 • 130 11 Praha 3
POTŘEBNÉ DOKLADY Režim následného placení (fakturační OBU premid, post-pay):
 • nejsou vyžadovány žádné dokumenty
Režim placení předem (dobíjecí OBU premid, pre-pay):

Podrobné informace

k vracení OBU jednotek a vypořádání závazků


Dohoda o podmínkách následného placení

 • A ... zajištěná bankovní zárukou nebo přímým inkasem
 • B ... zajištěná tankovací kartou

Ukončení dohody o následném placení

Uživatel ukončí dohodu o následném placení. Nejprve vrátí palubní jednotky OBU, které mu byly vydány. Tím budou uzavřeny účty vozidel, kterým byly palubní jednotky přiděleny. Stav vracených jednotek OBU bude posouzen co do poškození a co do expirace kauce ze zákonného důvodu (zda neuplynul víc jak rok od poslední mýtné transakce).

Pokud by nedošlo k uzavření dohody ze strany uživatele výše popsaným způsobem, stanoví Smluvní podmínky Provozovatele ESVZ, že:

 • Dohody typu A (kryté bankovní zárukou nebo inkasem z účtu) zanikají ke dni 29. 02. 2020. OBU, které nebyly do této doby vráceny na definovaná místa ESVZ, budou označeny za ztracené.
 • Dohody typu B (kryté tankovací kartou) zanikají ke dni 30. 6. 2020. OBU, které nebyly do 31. 05. 2020 vráceny na definovaná místa ESVZ, budou označeny za ztracené.
Korespondenční vracení post-pay OBU uživatelem

Uživatelé mohou vracet post-pay OBU zasláním poštou na Centrální sběrné místo.

Pro korespondenční vracení post-pay OBU platí tato pravidla:

 • Termíny uvedené v následné tabulce představují termíny, do/ve kterých musí být poštovní zásilka doručena na Centrální sběrné místo. Pokud toto nebude splněno, zásilka nebude přijata.
 • Zásilky předávané na Centrální sběrné místo jiným způsobem nežli prostřednictvím České pošty (např. pomocí kurýrní služby nebo přes vydavatele tankovacích karet) nebudou přijímány.
 • Obsahem zásilky budou pouze OBU.

DOPORUČENÍ:

 • Před zahájením korespondenčního vracení OBU zkontrolovat a aktualizovat údaje o Provozovateli vozidla a kontaktní osobě v mýtné samoobsluze
 • Nenechávat korespondenční vracení na poslední okamžik, může dojít k neúměrnému prodloužení finančního vypořádání
Náležitosti pro korespondenční vracení post-pay OBU
Místo vrácení Období Způsob Adresa
Centrální sběrné místo do 31. 05. 2020 poštou pouze pro zaslání prostřednictvím České pošty: MYTO CZ P.O. Box 33, 130 11 Praha 3

Zpracování vrácených post-pay OBU

Přijaté OBU budou vráceny do systému. V případě, že OBU bude klasifikována jako nepoškozená a nedošlo-li do okamžiku přijetí OBU (datum přijetí poštovní zásilky) k expiraci kauce ze zákonného důvodu, má Provozovatel vozidla nárok na vypořádání vrácení kauce.

U smluv, které jsou kryty tankovací kartou, budou tyto kauce vráceny prostřednictvím vydavatele tankovací karty.

U smluv, které jsou kryty bankovní zárukou, budou kauce za poškozené nebo expirované OBU vyfakturovány.


Režim placení předem (pre-pay)

zpět nahoru

Ukončení smlouvy v režimu placení předem

Režim placení předem umožňoval kterémukoliv uživateli zpoplatněných komunikaci pořídit si kdykoliv pre-pay OBU (podmínkou je zaplacení kauce) a následně si do ní vložit zálohu za budoucí projeté mýto.

Uživatel pre-pay OBU se může (po zaevidování vozidla do systému) zaregistrovat do samoobslužné zóny webového portálu, kdo mu jsou k dispozici údaje o projetém mýtném i o zůstatku nevyčerpané předplacené zálohy (kreditu).

Podmínkou pro ukončení smluv v režimu placení předem je vrácení vydaných pre-pay OBU uživatelem. Po vrácení OBU bude uzavřen příslušný účet vozidla, ke kterému byla OBU evidována. Před finančním vypořádáním kauce a nespotřebovaného kreditu bude zohledněn stav, v jakém byla OBU vrácena (nepoškozená/poškozená) a stav expirace kauce a nespotřebovaného kreditu ze zákonných důvodů (uplynutí jednoho roku od poslední mýtné transakce) k datu vrácení OBU.

Korespondenční vracení pre-pay OBU uživatelem
Pravidla pro vracení pre-pay OBU poštou

Pro korespondenční vracení pre-pay OBU platí tato pravidla:

 • Termíny uvedené v následné tabulce představují termíny, do kterých musí být poštovní zásilka doručena na Centrální sběrné místo. Pokud toto nebude splněno, zásilka nebude přijata
 • Součástí zásilky bude:
  • strojově vyplněná Žádost o vrácení kauce a kreditu (ke stažení na www.mytocz.com), na které uvede všechny zasílané OBU. V případě platby kauce anebo nespotřebovaného kreditu v hotovosti je nutné vyplnit bankovní údaje, na které mají být kauce/nespotřebovaný kredit vypořádány.
  • kopie technického průkazu nebo osvědčení o registraci vozidla (TP/ORV) zasílaných vozidel
  • kopie leasingové smlouvy je-li v TP/ORV uveden jako majitel a provozovatel vozidla leasingová společnost
 • Zásilky předávané na Centrální sběrné místo jiným způsobem nežli prostřednictvím České pošty (např. pomocí kurýrní služby nebo přes vydavatele tankovacích karet) nebudou přijímány.

Kauce a nespotřebovaný kredit budou vráceny stejným platebním kanálem, jakým byly uhrazeny. Pokud se jednalo o hotovostní platbu, budou finanční prostředky vraceny na bankovní účet uvedený v Žádosti o vrácení kauce a kreditu.


Náležitosti pro korespondenční vracení pre-pay OBU
Místo vrácení Období Způsob Adresa
Centrální sběrné místo do 31. 05. 2020 poštou pouze pro zaslání prostřednictvím České pošty: MYTO CZ P.O. Box 33, 130 11 Praha 3

Zpracování vrácených pre-pay OBU

Přijaté OBU budou vráceny do systému. V případě, že OBU bude klasifikována jako nepoškozená a nedošlo-li do okamžiku přijetí OBU (buď datum osobního doručení nebo datum přijetí poštovní zásilky) k expiraci kauce a/nebo nespotřebovaného kreditu ze zákonného důvodu, má Provozovatel vozidla nárok na vypořádání kauce a/nebo nespotřebovaného kreditu.


Vypořádání smluvních vztahů uživatelů v režimu osvobozeném od úhrady mýtného

zpět nahoru

Přechod uživatelů, kteří jsou osvobozeni od úhrady mýtného, ze stávajícího systému ESVZ do systému nového SEM bude řešen v rámci speciálního režimu. Jejich smluvní vztah bude administrativně převeden z ESVZ na SEM. Uživatelé si ponechají svoje stávající OBU, které budou fungovat i v SEM.

V praxi to znamená, že budou řešit provozní požadavky na Kontaktních místechSEM.


Reklamace a podněty uživatelů

zpět nahoru

Nesouhlas Provozovatele vozidla s finančním vypořádáním kaucí za vracené OBU nebo v případě jiných podnětů může uživatel uplatnit požadavek standardním způsobem do uvedených termínů:

Obslužný kanál Způsob Termíny
Zákaznické centrum / Centrální sběrné místo    
E-mail do 31. 05. 2020
   
dopis do 31. 05. 2020
Internetový portál www.mytocz.com WWW do 31. 05. 2020
Mýtná samoobsluha webového portálu (SelfCare) WWW do 31. 05. 2020

Doplatky

zpět nahoru

Post-pay uživatelé mohou některé doplatky mýtného provést zde v mýtné samoobsluze, a to do 31. 05. 2020.

Od 01.02.2020 je obchodní síť původního mýtného systému pro možnost doplatků mýtného uzavřena a doplatky mohou provozovatelé vozidel či řidiči doplácet jen pro vozidla registrovaná v režimu následného placení prostřednictvím Zákaznické samoobsluhy (IWP - Doplácení dlužného mýta), a to do 31. 5. 2020. Po tomto datu již nebude možné prostřednictvím Zákaznické samoobsluhy doplatky mýtného vzniklého do 30. 11. 2019 provádět.

Mýtné, které nebylo do výše uvedené doby řádně uhrazeno vám bude v následujícím období jednoho roku zasláno prostřednictvím Výzvy k úhradě nedoplatku (forma běžné faktury).RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020