Jazyk / Language:  českyenglishdeutschhrvatskiпо-русскиitalianopolski slovenskymagyar

Informacje tylko o poprzednim systemie

Jedyny ważny adres pocztowy po 01. 06. 2020

ŘSD ÚPEM, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1, Czechy

Zmiana systemu opłat drogowych

Mikrofalowy system ESVZ został zastąpiony 01. 12. 2019 przez nowy system satelitarny SEM. Pojazdy płatne na drogach płatnych muszą zostać ponownie zarejestrowane i wyposażony w nową jednostkę satelitarną. Użytkownicy proszeni są o zwrot dawnych urządzeń pokładowych operatorowi: wysyłając je pocztą.

Nowe brzmienie Warunków umownych zostało uzupełnione z powodu zakończenia obecnej technologii systemu opłat za przejazd 30 listopada 2019 r. Mianowicie obejmuje ono:

 • zwrot bieżącej OBU post-pay (rozdz. 4.5) i pre-pay (rozdz. 4.7)
 • centrum kolekcji OBU od 1.12.2019 (rozdz. 9.9)
 • ważność gwarancji bankowych (rozdz. 14.3.3)
 • rozwiązanie umowy post-pay (rozdz. 17.5)

Aby uzyskać informacje na temat nowego systemu opłat satelitarnym…

…skorzystaj z linku po prawej stronie strony mytocz.cz


Jak zwrócić OBU dawnego systemu mikrofalowego

Kaucja będzie zwrócona tylko za urządzenie OBU premid, które:

 • nie uległo ekspiracji (była transakcja pod bramownicą w okresie ostatnich 12 miesięcy)
 • i jednocześnie jest czyste i nieuszkodzone.

Nadpłata zostanie zwrócona tylko za urządzenie premid, które nie jest zekspirowane.

POCZTĄ
(NIE nadaje się do usług pakietowych)
Centralny Punkt Zbiorczy

z doręczeniem najpóźniej 30.11.2020

ŘSD ÚPEM,
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12,
110 00 Praha 1
Czechy

WYMAGANE DOKUMENTY Tryb płatności późniejszej (fakturacyjne OBU premid, post-pay):
 • nie są wymagane żadne dokumenty
Tryb płatności z góry (OBU premid na doładowanie, pre-pay):
 • maszynowo wypełniony PDF formularz
  Wniosek o zwrot kaucji i nadpłaty
 • kserokopia dokumentów pojazdu (dowód rejestracyjny)
  (jeśli firma leasingowa jest zapisana w certyfikacie jako właściciel pojazdu, dołącz również kopię umowy leasingowej)

Rabaty na opłatach drogowych

Nowelizacja nr 196/2012 Dz. U. nr 13/1997 Dz. w sprawie dróg publicznych stanowi możliwość korzystania z rabatów na opłaty drogowe. Warunki korzystania z rabatów na opłaty drogowe określa Rozporządzenie Rady Ministrów nr 240 / 2014 z dnia 27. 10. 2014. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 01. 01. 2015.

Więcej informacji dostępnych jest na:

***Centrum obsługi klienta 800MYTOCZ (+420272698629) nie udzieli Państwu więcej informacji***

Dług za przejazd – uwaga!

Z powodu informacji do listu od kancelarii adwokackiej o długu za przejazd proszę kontaktować wyłącznie kancelarię adwokacką!

***Centrum obsługi klienta 800MYTOCZ (+420272698629) nie udzieli Państwu więcej informacji***

Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  Republiki Czeskiej ogłasza, że udziela pełnomocnictwa kancelarii prawnej do administracji i egzekwowania zaległości opłat drogowych. Kancelaria prawna ma uprawnienie wezwać stosownych użytkowników pojazdów, w imieniu Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Republiki Czeskiej, do uiszczenia odkrytych zaległości opłat drogowych .


Informacje o ruchu drogowym Dopravní informace

List o długu za przejazd Dopis o dlužném mýtném:

Admistrator systemu elektronicznego myta Provozovatel mýtného systému