Jazyk / Language:  českyenglishdeutschhrvatskiпо-русскиitalianopolskislovensky magyar

Informácie IBA o skončenom mikrovlnnom systéme

Jediná platná poštová adresa od 01. 06. 2020

ŘSD ÚPEM, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1, Česko

Zmena mýtneho systému

Mikrovlnný systém ESVZ bol 01. 12. 2019 nahradený satelitným systémom SEM. Spoplatnené vozidlá na spoplatnených cestách musia byť novo zaregistrované v novom satelitním SEM a vybavené novou satelitnou jednotkou. Používatelia postupne vrátia pÔvodné palubné jednotky prevádzkovateľovi.

Nové znenie zmluvných podmienok je doplnené z dôvodu ukončenia súčasnej technológie mýtneho systému 30. novembra 2019. Ide najmä o:

 • vrátenie aktuálných OBU post-pay (kap. 4.5) a pre-pay (kap. 4.7)
 • centrálne stredisko zberu OBU od 1.12.2019 (kap. 9.9)
 • platnosť bankových záruk (kap. 14.3.3)
 • ukončenie zmluv post-pay (kapitola 17.5)

Pre informácie o novom satelitnom mýtnom systéme…

…použite webové stránky mytocz.eu


Ako vrátiť OBU ukončeného mikrovlnného systému

Kaucia bude vrátená iba za OBU premid, ktorá:

 • nie je expirovaná (uskutočnila mýtnu transákciu pod bránou počas predchádzajúcich 12 mesacov)
 • a je čistá a nie je poškodená.

Kredit bude vrátený len z pre-pay OBU premid, ktorá nie je expirovaná.

POŠTOU
(NIE zásilkovými službami)
Centrálne zberné miesto doručenie zásilky najneskôr do 30.11.2020

ŘSD ÚPEM,
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12,
110 00 Praha 1
Česko

POTREBNÉ DOKUMENTY Režim následného platenia (fakturačná OBU premid, post-pay):
 • nie sú vyžadované žiadne dokumenty
Režim platenia vopred (dobíjacie OBU premid, pre-pay):
 • strojovo vyplnený PDF formulár
  Žiadost o vrátenie kaucie a kreditu
 • kópie dokladov vozidiel (technický preukaz lebo osvedčenie o registrácii)

  (ak je v osvedčení ako vlastník vozidla zapísaná leasingová spoločnosť, priložte tiež kópiu leasingovej zmluvy

Prepadnutie kaucie za OBU

Kaucia prepadá u palubnej jednotky:

 • mechanicky poškodenej (napr. poškriabaná, prasknutá, olámaná, otvorená, počmáraná fixkou alebo farbou alebo inak znečistená alebo má poškodený čiarový kód…)
 • u ktorej kaucia exspirovala (čo nastane, ak OBU nie je dlhšie ako 1 rok použitá k mýtnej transakcii)

Zľavy na mýtnom

Novela 196/2012 Zb. zákona č. 19/1997 Zb. o pozemných komunikáciách stanovuje možnosť uplatnovať zľavy na mýtnom. Podmienky pre uplatnenie zliav na mýtnom stanovuje nariadenie vlády č. 240 / 2014 ( k stiahnutiu tu) zo dňa 27. 10. 2014, účinné od 01. 01. 2015.

Viacej informácií získate na:

*** Zákaznícka linka 800MYTOCZ Vám neposkytne žiadne informácie ohledně slev na mýtném***

Dlžné mýto - upozornenie

Kvôli informáciám k listu od advokátskej kancelárie o dlžnom mýte kontaktujte výhradne advokátsku kanceláriu.

Na zákazníckej linke 800MYTOCZ Vám žiadne informácie nebudú poskytnuté!

Ředitelství silnic a dálnic ČR oznamuje, že k administraci a výběru nedoplatků na mýtném udělila plnou moc advokátní kanceláři. Advokátní kancelář je oprávněna příslušné provozovatele vozidel jménem Ředitelství silnic a dálnic ČR vyzvat k úhradě zjištěného nedoplatku na mýtném.


Dopravní Informace Dopravní informace

Informace o modernizaci D1

Dlužné Mýto Dopis o dlužném mýtném:

Provozovateĺ Mýtného Systému Provozovatel mýtného systému